Beroepsvereniging van chefs gastro-engineering en zorg

welkom

Chefs in de zorgsector krijgen te maken met complexere maaltijdvereisten en een toenemende vraag naar gepersonaliseerde smaak- en textuuroplossingen voor specifieke patiëntengroepen. Ook zorgverleners krijgen te maken met een complexere zorgproblematiek.

Een complexere zorgvraag loopt hand in hand met een complexere maaltijdzorg.

De digitale revolutie in de zorg en de modernisering van culinaire systemen en processen vereisen getrainde en deskundige chefs die zorgen voor een effectieve en efficiënte voedingszorg die rekening houdt met de wensen, behoeften en verwachtingen van de zorgbehoevenden.
De nood aan geactualiseerde kennis en verbinding met de andere zorgberoepen is de aanleiding voor het opzetten van de beroepsvereniging. Ook het gevoel, niet de erkenning te krijgen die aansluit bij de complexiteit en het maatwerk in de zorgkeukens, speelt hierbij een rol.

Deze transnationale beroepsvereniging die Belgische en Nederlandse chefs in de zorg verenigt heeft als doel te zorgen voor permanente vorming op maat van de sector, de nodige beroepsinformatie te verstrekken en de belangen te behartigen van onze beroepsgroep.

C-news

Voeding is ook de zorg van de zorg

Het belang van eerstelijnsvoedingszorg tijdens de Week van de Zorg Als de gevolgen van ondermaatse kwalitatieve voeding op niet-overdraagbare ziekten (NCDs of non-communicable diseases) groter zijn dan deze van tabak, alcohol en onvoldoende bewegen samen, waarom wordt er dan volgens de recent opgerichte beroepsvereniging van Chefs Gastro-engineering en Zorg niet meer aandacht geschonken aan de […]